2 هفته گذشته

  روشن کردن اتوماتیک لامپ اتاق (+ شمارش افراد داخل اتاق)

  پروژه روشن کردن اتوماتیک لامپ اتاق (+ شمارش افراد داخل اتاق آردوینو) پروژه آردوینو سلام براتون پروژه آردوینو روشن کردن…
  3 هفته گذشته

  نرم افزار طراحی مدار دیجیتالی (دانلود Logic Circuit) شبیه ساز مدار های دیجیتال

  نرم افزار طراحی مدار دیجیتالی (دانلود Logic Circuit) شبیه ساز مدار های دیجیتال سلام براتون یک نرم افزار طراحی مدار…
  3 هفته گذشته

  نظرسنجی با آردوینو (رای گیری آردوینو)

  نظرسنجی با آردوینو (رای گیری آردوینو) پروژه آردوینو سلام ! براتون پرژه نظرسنجی با آردوینو رو آماده کردیم ! شما…
  3 هفته گذشته

  نرم افزار تبدیل عکس به کد (دانلود GLCD tools)

  نرم افزار تبدیل عکس به کد (دانلود GLCD tools) سلام براتون نرم افزار تبدیل عکس به کد رو آماده کردیم…
  3 هفته گذشته

  شمارش ضربان قلب آردوینو (مانیتورینگ ضربان قلب با آردوینو)

  شمارش ضربان قلب آردوینو (مانیتورینگ ضربان قلب با آردوینو) آیرنکس پروژه آردوینو سلام براتون پروژه شمارش ضربان قلب آردوینو رو…
  3 هفته گذشته

  نرم افزار طراحی مدار با IC 555 (دانلود Etcetera 555)

  نرم افزار طراحی مدار با IC 555 (دانلود Etcetera 555) سلام براتون نرم افزار طراحی مدار با IC 555 رو…
  تنها با یک کلیک روی G+ از ما حمایت کنید !
  Close